Kyselytutkimus Valoa Festival

Kyselytutkimukset

Toteutimme Tampereella järjestettävälle Valoa Festivalille kävijäkyselyn vuosina 2015 ja 2016. Kyselyssä keräsimme palautetta ja kehitysehdotuksia Valoa Festivaaleille osallistuneilta festivaalivierailta. Kysely toteutettiin netissä, ja vastaukset koottiin raporttiin.